PROIECTE

pagina1  pagina 2  pagina 3  pagina 4

 


Proiectul „Sănătate prin mişcare”

Proiectul „Sănătate prin mişcare”, finanţat din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi dezvolatare sustenabilă în România și cofinanţat de Ministerul Sănătăţii din România

Valoarea totală a proiectului este:  17024,97 RON

Iniţiator: Şcoala “Ion Creangă”, parteneri: Asociaţia de părinţi a Şcolii „Ion Creangă” şi Asociaţia „Miracol”

Perioada de derulare: 2010-2013

Coordonator: prof. Mihaiela Scurt

Mai multe detalii puteti gasi in acest
fisier

 

 


Concursul National de arta plastica “Prietenia”

Scoala “Ion Creanga” din Cluj Napoca este gazda Concursului National de Artă Plastică “Prietenia”, ce se va desfasura in perioada 22-25 februarie 2011. Concursul este o piatra de temelie ce va fi pusă la baza dezvoltării ulterioare a elevilor ciclului primar , în aceasta epoca în care tinerii se îndepărteaza tot mai mult de artă si mai ales de pictură.Scopul acestui concurs este de a stimula interesul pentru educaţia plastică în perioada şcolara, în vederea dezvoltării simţului artistic în pictură.Prin obiectivele propuse se urmăreşte cultivarea respectului pentru prieteni, promovarea artei ca mijloc de cunoaştere, păstrare, preţuirea relaţiilor de prietenie, dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, cultivarea spiritului de competiţie, conştientizarea importanţei orei de educatie plastică şi acordarea acesteia locul cuvenit în formarea ulterioară a elevilor.Concursul se adreseaza copiilor preşcolari şi şcolari din ţara şi este structurat pe trei categorii de vârste, astfel:
- preşcolari,
     - clasele I, aII-a
- clasele aIII-a, aIV-a..elevii putând participa la sectiunea: desen, pictură sau la sectiunea tehnici combinate cu lucrări în format A4.Inscrierea la concurs se face trimiţând coletele ce conţin lucrările, dovada achitării taxei de participare ,un plic mare autoadresat.prin poştă.Lucrările pot fi trimise până în data de 31 ianuarie 2011 astfel:
- pentru grupa de vârstă preşcolară profesoarei Rus Dorina, Şcoala “Ion Creangă”,Cluj-Napoca,str. Peana nr. 2-4,cu confirmare de primire;
- pentru elevii claselor I şi a II-a profesoarei Dumitrache Valentina, Şcoala “Ion Creangă”, Cluj-Napoca, str.Peana nr. 2-4, cu confirmare de primire
- pentru elevii claselor a III-a si a IV-A profesoarei Bocan Rodica, Şcoala”Ion Creangă”,str.Peana nr. 2-4, cu confirmare de primire.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la echipa de proiect:
-Valentina Dumitrache, Şcoala “Ion Creanga”,Cluj-Napoca, dumitrache_v@yahoo.co.uk
-Rodica Bocan, Şcoala”Ion Creangă”, Cluj-Napoca, rodica_bocan @ yahoo.com
-Dorina Rus, Şcoala”Ion Creangă”, Cluj-Napoca, dorina_rs@.com , precum şi pe site-ul
www.didactic.ro./ secţiunea Concursuri Şcolare

Prof. Rodica Bocan

 


Proiectul "Pro Mediu"Titlul proiectului: Structuri şi strategii de promovare în rândul elevilor, a protecţiei mediului, în general, şi a ariilor protejate în special, prin acţiuni de cetăţenie activă. PRO-MEDIU

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a conştientiza elevii asupra necesităţii protejării mediului şi constituirea unor structuri având în componență elevi, care să promoveze, prin metode de implicare activă, protecţia naturii, în special a ariilor protejate din ţara noastră.

Obiective specifice:
1. Cunoaşterea de către elevi a principiilor implicării şi cetăţeniei active, conştientizarea asupra importanţei iniţiativei, prin activităţi ale educaţiei nonformale.
2. Formarea unor structuri care să participe la acţiuni de protecţia a mediului prin implicare activă, pe baza conştientizării elevilor şi a formării deprinderilor de cetăţenie activă.
3. Conştientizarea altor elevi de importanţa protecţiei mediului şi în special ariilor protejate, şi a spiritului de acţiune şi iniţiativă a fiecăruia, prin acţiuni întreprinse prin intermediul structurilor dezvoltate.

Protecţia mediului este o temă de cea mai mare actualitate la nivel mondial. Proiectul nostru îşi propune promovarea în rândul tinerei generaţii a acţiunilor în acest domeniu, prin activităţi de conştientizare, sensibilizare si responsabilizare a acesteia. Elevii vor fi puşi în faţa problemelor de mediu cu care umanitatea se confruntă, pentru a li se atrage atenţia asupra acestora. Ei vor participa la informări pe înţelesul lor, legate de temă, şi vor învăţa că este necesar să acţioneze cu responsabilitate pentru a veni în întâmpinarea unor soluţii, pentru conştientizarea altor tineri, a opiniei publice. Proiectul aduce elevilor capacitatea de înţelegere a problemelor, responsabilitate, şi a fi gata de acţiune, cele trei fiind recunoscute ca fiind abilităţi de cetăţenie activă. De asemenea dezvoltă competenţe de comunicare în limba maternă, TIC, dar mai ales competenţe civice, sociale, spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, ce sunt competenţe cheie pentru învăţare pe tot parcursul vieţii . Cetăţenia activă va fi abordată din punctul de vedere a promovării protecţiei mediului, elevii fiind implicaţi în acţiuni concrete, alături de specialişti. Suportul pentru aceste activităţi vor fi structurile organizate,ca rezultat al proiectului, de tipul cluburilor pro-mediu. În cadrul acestora, elevii, alături de cadrele didactice implicate, vor analiza probleme, vor propune soluţii, vor elabora planuri de rezolvare şi management, vor duce la bun sfârşit acţiunile propuse. În acest fel ei îşi vor dezvolta abilităţi de iniţiativă, cetăţenie activă şi antreprenoriat, care vor avea corespondent în viaţa ca adulţi a acestor elevi, în familie, locul de muncă, comunitate.


PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI :
Şcoala ”Alexandru Vaida-Voevod” Str. Oltului nr. 83, Cluj-Napoca, CP 4006000

DURATA PROIECTULUI:24 de luni

LILIANA MARIS
manager proiect
 

 


Proiectul "PARTENERIAT EDUCAŢIONAL"

Titlul proiectului
: ,,Prietenii mei din cartier”
Rezumatul proiectului :
Proiectul sprijină îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare prin activităţi extracurriculare, conştientizarea asupra efectului benefic al relaţiilor de prietenie pentru conturarea dimensiunii viitoarelor personalităţi. Prietenia nu se învaţă la şcoală, dar dacă nu ai învăţat ce este prietenia, nu ai învăţat nimic! va fi mesajul proiectului transmis întregii comunităţi, pentru conştientizarea faptului că stabilirea de relaţii noi de prietenie înseamna viaţă.
Activitati propuse:
1. Invatam in scoli diferite dar suntem la fel
2. Emblema prieteniei noastre
3. Sportul- prietenie si competitie
4. Copacul prieteniei
5. Cantec pentru prietenie
6. Concurs: Prieteni in Europa
7. Sa ne bucuram cu totii de natura
8. Cadoul meu pentru tine prietenul meu drag

Parteneri:
SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,ION CREANGA”, CLUJ-NAPOCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,LIVIU REBREANA”, CLUJ-NAPOCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,OCTAVIAN GOGA”, CLUJ-NAPOCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,IULIU HATEGANU”, CLUJ-NAPOCA
LICEUL TEORETIC ,,EUGEN PORA”, CLUJ-NAPOCA
SCOALA INTERNATIONALA CLUJ-NAPOCA
Prezentarea proiectului:
Stilul nostrum de viata actual duce la o tendinta spre refugiere in fata computerului, a televizorului, a unor activitati mari consumatoare de energie, dar care nu au drept rezultat un castig emotional, spiritual sau intelectual.
Oricat de bine ar fi organizate si oricat de bogate sunt continuturile disciplinelor de invatamant, de foarte multe ori nu se poate acoperi nevoia de explorare, investigare, creativitate a copiilor. Ei sunt dornici sa se implice in activitati, in care sa se simta importanti, sa se manifeste liber, sa-si arate talentele, sa-si satisfaca dorintele si curiozitatile. Acest proiect raspunde nevoii de a organiza activitati care sa urmareasca imbogatirea cunostintelor elevilor prin achizitonare de noutati, dezvoltarea si largirea orizontului lor cultural, participarea activa, constienta si responsabila la propria formare, contactul cu lumea reala, dezvoltarea deprinderii de a se descurca intr-un mediu diferit, sa formeze si sa consolideze atitudini si convingeri. Proiectul se desfasoara in toate institutiile partenere.
 


 

 
©2010 Scoala Ion Creanga - Cluj Napoca